Політика конфіденційності

Приймаючи до уваги важливість конфіденційності відвідувачів сайту та прагнення до її збереження була розроблена та впроваджена ця політика конфіденційності (надалі також «Політика»). Ця політика знаходиться у вільному доступі користувачів та пояснює, яка інформація може збиратись та як саме вона буде використовуватись Власником Сайту.  Ця політика поширюється на інформацію, що збирається на веб-сайті feoktistovarchitects.com та в ході надання послуг. 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Веб-сайт» (надалі – «Сайт») – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою https://feoktistovarchitects.com та містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмних засобів.

«Власник Сайту» (надалі – «Власник») – володілець та розпорядник персональних даних Користувачів Сайту.

«Користувач» – будь-яка фізична особа, яка здійснила/здійснює доступ до Сайту та акцептувала цю Політику конфіденційності.

«Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

«Обробка персональних даних» – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. 

«Суб’єкт персональних даних» – фізична особа, персональні дані якої обробляються. 

«Третя особа» – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

ЗБІР ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Збору, обробці, зберіганню та використанню підлягають наступні типи персональних даних:

Інформація про комп’ютер з якого здійснюється доступ до веб-сайту, включаючи IP-адресу користувача, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;

Інформація про відвідування та використання веб-сайту користувачем, включаючи реферальні джерела, дату доступу, код відповіді HTTP, протяжність візитів, переглянуті сторінки та шляхи навігації по сайту;

За допомогою сторонніх сервісів, таких як Google Analytics може збиратись статистика про відвідування Сайту, домени інтернет-провайдерів та країни походження відвідувачів, а також адреси веб-сайтів, що були відвідані до та після веб-сайту, тощо. 

У Користувача може бути запитана адреса електронної пошти Користувача, яка буде використовуватись для реєстрації на веб-сайті та комунікації із Користувачем. Також у Користувача може запитуватись наступна інформація: ім’я, стать, дата народження, сімейний статус, освіта та місце роботи тощо. 

Інформація, що надається Користувачем в будь-яких повідомленнях/листах які надіслані Користувачем Власнику сайту. 

Користувач погоджується із тим, що у разі повідомлення їм Власнику сайту персональних даних третіх осіб, Користувач отримав від такої третьої особи згоду на розкриття і обробку цих персональних даних. 

Власник веб сайту може використовувати файли «Cookies», які представляють собою текстові файли, які містять невеликі об’єми інформації, що завантажується на пристрій Користувача


МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Власник сайту збирає та обробляє персональні дані Користувача для того щоб, зокрема, вдосконалювати свої послуги, для цілей маркетингу та комунікації Власника веб сайту із Користувачем веб сайту.  

Також власник сайту може використовувати персональні дані Користувачів з метою попередження та розслідування фактів шахрайства, несанкціонованого доступу або іншої протиправної поведінки Користувачів.

РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

Власник веб сайту може надавати доступ до персональних даних Користувачів іншим компаніям і фізичним особам, лише за таких обставин:

— має місце наявність прямої згоди Користувача на розкриття/передачу персональних даних;

— передача персональних даних третім особам/компаніям для послуг: пошукових технологій, реклами, фінансових послуг;

— у Власника веб сайту є достатні підстави вважати (на свій розсуд), що доступ, використання, збереження або розкриття таких персональних даних необхідні для:

— дотримання чинних законів, постанов та запитів державних/судових/правоохоронних органів;

— розслідування потенційних порушень та фактів шахрайства;

— усунення технічних неполадок в роботі веб сайту. 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

Власник веб сайту приймає на себе зобов’язання по вжиттю всіх необхідних технічних та/або фізичних заходів для захисту даних Користувачів від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. Власник веб сайту постійно переглядає та вдосконалює заходи захисту вашої особистої інформації від несанкціонованого доступу, випадкової втрати, розкриття та/або знищення даних. Однак Власник веб сайту наголошує та доводить до відома Користувача веб сайту, що Власник веб сайту не може та не буде нести будь-яку відповідальність за несанкціонований доступ або втрату персональних даних Користувачів, яка знаходиться поза межами контролю Власника веб сайту. 

СТРОК ТА ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Власник веб сайту зберігає персональні дані Користувачів веб сайту не більше строку, необхідного для цілей, для яких ці дані збирались та оброблялись. Для кожного окремого типу персональних даних Власник веб сайту самостійно встановлює строк зберігання даних.   

ПРЯМА ЗГОДА НА ЗБІР, ОБРОБКУ І ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Користувач використовуючи веб сайт надає Власнику веб сайту пряму згоду на збір, обробку та зберігання персональних даних Користувача на умовах цієї політики. У разі незгоди Користувача він повинен негайно припинити користування веб сайтом. 

ПРАВО НА ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Користувач має право на направлення запиту Власнику веб сайту з метою припинення обробки та видалення персональних даних. Отриманий запит повинен бути розглянутий Власником веб сайту у розумний строк. Запити та скарги Власник веб сайту приймає за вказаною електронною адресою: _______________. 

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛІТИКИ

Власник веб сайту має право вносити зміни до цієї Політики. Ці зміни вступають в силу після опублікування на веб сайті за адресою: https://feoktistovarchitects.com

КОНТАКТНІ ДАНІ ВЛАСНИКА ВЕБ САЙТУ:

feoktistov.architects@gmail.com